ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.

Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΗΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΤΑΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001/2000.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΠΙΣΤΑ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.